లేబుళ్లు

17, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

శూన్యం ....(shoonyam0 కవిత

శూన్యం
---------
సునామీ కాదు
భూకంపమూ  కాదు
అణువణువునా
అణు ధూళే కాని గోధూళి కాదు!

గాండీవము  లేదు
పాంచ జన్యమూ లేదు
దేవదత్తము లేదు
నిముషం లో నాకాన్ని  సైతం
'నాశం' చేసే  ద్రోణు లొచ్చాయి !
స్టార్ వార్లు లేవింక
చంపడమే ముఖ్యం 
ఎవరినన్న ప్రశ్నే లేదు 
'ద్రోణుల'కేం  తెలుసు 
ధ్వని కూడా చేయవు
క్షణంలో  చేరువవుతుంది.
గురి తప్పదు
'గుళ్ళ' వర్షం కురిపిస్తుంది!
హాహాకారాలు లేవు!
ఆర్తనాదాలు లేవు ! 
చప్పున చంపేస్తుంది!
కుప్పల కుప్పల  కంకాళాలు
కాకులకి, గద్దలకే కాని
చూసేందుకు, చేశేందుకు
నిక్షిప్తం చేసేందుకు
నిమజ్జనం చేసేందుకు
కాదర్హం!
మిగిలేదేమీ లేదు!
అంతా శూన్యమే!

రచన:
కేశిరాజు వెంకట వరదయ్య.
మొబైల్ నం. 9849118254

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి