లేబుళ్లు

14, జులై 2010, బుధవారం

నిజానికి 'ఇజా ' లేమి లేవు ...

ఈనాడు
నిజానికి 'ఇజా ' లేమి లేవు
ఉన్నదల్లా టూరిజం మాత్రమే

అని ఒకాయన అన్నాడని

గింజుకున్నారు గొంతుచించుకున్నారు

నిజం కాదా !

నిన్న మొన్నటి దాకా పోరాటం

నేడు దాసోహం అది కాదా నేటి నైజం

ఏమయిందా ' ఇజం'

పాతేశారా?

పాశవిక దాడులు

పౌర అణు ఒప్పందాలు

మీ నయ్ జా ని కి నిజానికి ఒప్పిదమేనా

వీటన్నిటిలో నీ పాలేమిటి

'లో' పాపాలు ఉత్తుత్తి పోరాటాలతో పోతాయా?

నిద్ర నటిస్తే నిశ్చింతేనా?

నాడు 'చెయ్ తోడు నేడు   'సై'  తోడు

దేనికోసం? ఎవరికోసం ? మీపాట్లు !

పేదోని కష్టం కూస్తయినా గుర్తెరుగు!

పాత వాసనతో నెగ్గుకోచ్చేరోజులు పోయాయి నేస్తమా!

నిద్రలే !

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి