లేబుళ్లు

23, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం

'నాటు'


                                                             'నాటు' 
                                                            =======

''మూడు రోజుల ముసురుతో మాంచి వర్షం పడ్డదిరా. ఈ వారంలో ఎట్లయినా 'నాటు' వెయ్యాలిరా' అన్నాడు''అన్నాడు సర్వేశ్వరరావు కరెంటు పోవడంతో తనింటి పెరట్లో చేద భావినుంచి నీళ్లు తోడుతున్న జీతగాడు సుబ్బయ్యతో.
''ఏందయ్యా ... మీరు... నాటు వేస్తారా''? మళ్ళీ భావిలో 'బకెట్' వేస్తూ అన్నాడు యజమాని సుబ్బయ్యతో.
''అవునురా... నాటు వేద్దామనుకుంటున్నా. ముందు తోటలో వేద్దాం.ఆ పన్లేవో త్వరగాచూడు'' అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు సర్వేశ్వరరావు.'
''వారం దాకా ఎందుకయ్యా...రేపటి కల్లా అంతా రెడీ చెయ్యనూ'' అన్నాడు సుబ్బయ్య హుషారుగా బకెట్ ను బర బరా భావిలోనుంచి లాగుతూ యజమాని ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడన్నధ్యాసతో.
'ఎన్నడూ లేంది అయ్యగారు గారు నాటు వేద్దామంటున్నారు.
అన్నీనాటువే ఏర్పాటు చెయ్యాలి. దీని సిగతరగ ఎన్నాళ్టికొచ్చిందీ అవకాశం.
అయ్యగారి దిమ్మ తిరిగిపోయేలా చేయాలి. 'బాగాచేశావురా సుబ్బిగా' అనిపించుకోవాలి. దాంతో అయ్యగారికి కొద్దిగా అలవాటైతే సొంతఖర్చు కొంత తగ్గించుకోవచ్చు'' అనుకుంటూ కాసేపు ఊహాలోకంలో మునిగి పోయాడు సుబ్బయ్య.
ఒళ్ళు తెలియని సంతోషంలో త్వరత్వరగా ఇంటిపనులు, బయటపనులు అన్నీ పూర్తిచేసుకుని సాయంత్రానికి సుబ్బయ్య మళ్ళీ యజమాని ఇంటికి చేరేసరికి యజమాని సర్వేశ్వరరావు హాళ్ళో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఫోనులోమాట్లాడుతున్నాడు.
''రేపటికి అన్నీ ఏర్పాట్లు చేసినానయ్యా'' అన్నాడు సుబ్బయ్య గుసగుసగా, ఫోనులో మాట్లాడుతున్న సర్వేశ్వరరావుతో.
ముఖ్యమైన విషయమేదో ఫోనులోమాట్లాడుతూ సుబ్బయ్య చెప్పింది వినీ వినక తన వెనకాలే  తిరుగుతూ తనవంకే చూస్తున్నసుబ్బయ్యతో ''సరే రా... ఏర్పాట్లు చేశావుగా...డబ్బేమైనా కావాలంటే అమ్మగారి దగ్గరతీసుకెళ్ళు'' అన్నాడు సర్వేశ్వరరావు విసురుగా.
క్షణంలో కావాల్సిన డబ్బు అమ్మగారి దగ్గర తీసుకుని మాయమయ్యాడు' సుబ్బయ్య.
                                                 * * *                 * * *               * * *
మరుసటి రోజు ఉదయాన్నేఏడుగంటలకి ఎప్పటిలా పనికి వచ్చాడు సుబ్బయ్య.
అప్పటికే తయారైవున్నసర్వేశ్వరరావు సుబ్బయ్యను చూస్తూనే ''నువ్వు ఈవేళ ఇక్కడికెందుకు వచ్చావు? తోట దగ్గర పనంతా వదిలేసి. అసలే 'నాటు'...వెళ్ళు. టిఫిన్' చేసి నేనొక గంట గంటన్నర తరువాత వస్తాను. అన్నిఏర్పాట్లు అయ్యాయన్నావుకదా'' ? అన్నాడు సర్వేశ్వరరావు
తెల్లమొహమేసి తల గోక్కుంటూ నిలబడ్డ సుబ్బయ్యవంక చూస్తూ ''ఏవయిందిరా నీకు?
నువెళ్ళు. నేనొస్తున్నానని చెపుతున్నాగా'' అన్నాడు సర్వేశ్వరరావు సుబ్బయ్య వంక విసుగ్గా చూస్తూ.
''ఓర్నాయనో...ఏమైంది ఈయనకు. పొద్దున్నే నాటంటాడు నేనేమో సాయంత్రానికి ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తిని. ఇప్పుడేంచేయాల్రా దేవుడా''...అనుకుంటూ భుజంమీద తువ్వాలని సరిచేసుకుంటూ
లగెత్తాడు సుబ్బయ్య తోటకి. మధ్యలో కాకా హోటల్ దగ్గర ఆగి నాటుకి కావలిసిన పదార్ధాలన్నీ తయారు చేయించి తీసుకుని తోటకి చేరాడు సుబ్బయ్య.
                                                   * * *           * * *          * * *
గంట తరువాత తోటకి వచ్చాడు సర్వేశ్వర్రావు.
వస్తూనే తోటలో పాకలోకి వస్తూ ''ఏమయిందిరా సుబ్బడూ ?... 'నాటు'ముఠా
ఇంకా రాలేదా' ? అరకలేవి ? 'గొర్రు' ఎక్కడ ? అన్నాడు సర్వేశ్వర్రావు పాకలో టేబుల్ మీద టేబుల్ క్లాత్, సీసాలు ప్యాకెట్లు, తినుబండారాలు వంక ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ.
ఆయనమాటలు విన్న సుబ్బయ్య చేష్టలుడిగి కదలకుండా నిలబడి చేతులుకట్టుకుని
''అరకలేంది...కూలీలేందీ'' అని మనసు వేధిస్తున్నాఈయనకి కొత్తగా నాటు ముఠా కూడా ఉందా ? ఎప్పుడు చెప్పనే లేదు…ఓరి బాబోయ్...నెవర్నీ పిలవలేదు.
అంతా ఆగమాగంగా ఉంది'' అనుకున్నాడు సుబ్బయ్యకి తలగోక్కుంటూ ఏం చేయాలో అర్ధంగాక.
                                                * * *          * * *          * * *
రచన
కేశిరాజు వెంకట వరదయ్య
మొబైల్ : 9849118254


    


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి