లేబుళ్లు

16, సెప్టెంబర్ 2019, సోమవారం


కేశిరాజు వెంకట వరదయ్య
అంశం: యురేనియం త్రవ్వకం పై చిట్టి కవిత
----------------------------------------------------------

నల్ల 'మల్లన్నా'
నీ పాద వన సర్వస్వం
మరో 'మధన' సాగరం !
క్షీర సాగర మధనం కాదది
అమృత 'శోధన' లేదక్కడ !
జీవకోటికి ప్రాణధార నదీమతల్లుల 'పాపిట'ను
చీలుస్తూ, ఛేదిస్తూ 'ఖని' కోసం
'ప్రాపులు' చేస్తున్నవికృత శోధన!
ప్రవచించు 'మల్లన్నా'అది కారాదని...
లేదన్న'లేపాక్షి' తోడు
లేచి రావలసిందే 'గరళకంఠా' నీవు మరొక్కమారు !

రచన :
కేశిరాజు వెంకట వరదయ్య
మొబైల్ నం: 9849118254
  


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి