లేబుళ్లు

13, జనవరి 2014, సోమవారం

దేశ, విదేశ ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్తలు ( Social Reformers)

దేశ, విదేశ ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్తలు  :

గౌతమ బుద్ధుడు       క్రీ.పూ. 6-5  వ. శతాబ్దము - అశోకుని కాలమునుండి 'బౌద్ధమతము' ఆంధ్రులలో  వ్యాపించినది.

మహావీరుడు                    "    "    "               - చంద్రగుప్తుని కాలమునుండి 'జైన మతం' ఆంధ్ర దేశం లో కాలూనింది.

ఏసుక్రీస్తు (క్రీస్తు శకకర్త) 18 వ. శతాబ్దము  నుండి  ఆంధ్రదేశములో 'క్రైస్తవ మతం' ఆంధ్రదేశంలో వేళ్ళూనింది.

నాగార్జునుడు         క్రీ.శ. 3 వ. శతాబ్దము  - మహాయాన బౌద్ధమతోద్దారకుడు.

మహమ్మద్            క్రీ.శ. 6 వ. శతాబ్దము  - 13 వ. శతాబ్దము నుండి 'ఇస్లాం మతం' ఆంధ్రదేశంలో వ్యాపింపబడింది.

బసవేశ్వరుడు          "    8 వ.      "      -  వీరశైవమతం  ఆంధ్రదేశంలో వ్యాపింపబడింది.

శంకరాచార్యులు     క్రీ..శ. 8 వ.      "   -    అద్వైత వైదికమతం ,బాదరాయణ సూత్రములు, భగవద్గీత వ్యాప్తి.

రామానుజాచార్యులు. క్రీ.శ.11 వ   "  -    వైష్ణవ విశిష్టాద్వైతమతము - ఆంధ్రదేశమున  వ్యాప్తి-ప్రఖ్యాతి.

ఆనందతీర్ధులు             "   13 వ. "    -   ద్వైతమతం (మాధ్యమతం)- ఆంధ్ర దేశమున వ్యాప్తి చెందినది.

రాజారామమోహనరాయ్ "  19 వ. "    -   బ్రాహ్మసమాజ సంఘసంస్కార స్థాపకుడు - ఆంధ్రదేశమున వ్యాప్తి.

కేశవచంద్రదేవ్                "  19 వ. "    -    బ్రాహ్మసమాజ మత  వ్యాపకుడు.

బిపిన్ చంద్రపాల్,
హేమచంద్రసర్కార్.      " 19,20 వ."    -   బ్రహ్మసమాజ మత వ్యాపకులు -రాజకీయాశయ ప్రభోదకులు.

రామకృష్ణ పరమహంస   "   19 వ.  "   -   ఆధ్యాత్మిక, నైతిక మత పభోధకుడు.

స్వామి వివేకానంద          "    "       "   -   ఆధ్యాత్మిక, నైతిక మత ప్రచారకులు.

అనిబిసెంట్                 "  19,20 వ. " -   దివ్యజ్ఞాన సమాజ మతోద్ధారకురాలు.

జిడ్డు కృష్ణమూర్తి          "     20 వ.  "  -         "          "      మత ప్రచారకులు.

దయానందస్వామీ        "       "      "   -   ఆర్యసమాజ మతోద్దారకుడు.

శ్రీ రమణమహర్షి          "       "      "   -    నూతన భక్తి మర్గోపదేశకులు.

కుసుమ హరనాధ బాబా      "      "    -       "        "          "

రాధాస్వామి               "      "      "     -       "        "         "

సాయిబాబా               "      "      "     -       "        "         "

అరవిందమహర్షి          "      "      "    -   పూర్ణ యోగ ఆధ్యాత్మిక విద్యావ్యాపకుడు.

బాల గంగాధర తిలక్   "      "      "    -    రాజకీయవేత్త ,గీతా రహస్య ప్రభోధకుడు.

రవీంద్రనాధఠాగోర్       "      "      "    -     నైతిక విద్యాప్రభోధకులు- మహాకవి

మహాత్మాగాంధీ          "      "      "    -  జాతిపిత - భారత స్వాతంత్ర్యసమర నాయకుడు-జాతీయోద్యమ నాయకుడు.

కార్ల్ మార్క్స్          "      "      "    -      సామ్యవాద స్థాపకుడు.

లెనిన్                       "      "      "    -      సామ్యవాద ప్రచారకుడు.
      

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి