లేబుళ్లు

26, జనవరి 2014, ఆదివారం

తెలుగు వారములు /మాసముల పేరు/ ఇంగ్లీష్ మాసముల పేర్లు / ఋతువులు / ధర్మాలు ( Names of Telugu Weeks, months and details how the names came into existence) :

 తెలుగు వారములు /మాసముల  పేరు/ ఇంగ్లీష్ మాసముల  పేర్లు  / ఋతువులు   /   ధర్మాలు.   
  
 ౧. చైత్రము             ......  మార్చి / ఏప్రిల్       -  వసంతఋతువు    - చెట్లు చిగిర్చి పూలు పూస్తాయి.  
౨. వైశాఖము          ...... ఏప్రిల్ / మే             -                    "           "
౩.  జ్యేష్టము            ......  జ్యేష్టం / జూన్          -   గ్రీష్మఋతువు       - ఎండలు ఎక్కువ.   
౪. ఆషాడము         ......   జూన్ / జులై            
౫. శ్రావణము         ......    జూలై / ఆగస్టు         -   వర్షఋతువు        - వర్షాలు కురుస్తాయి.  
౬. భాద్రపదము      ......    ఆగష్టు / సెప్టెంబరు  
౭. ఆశ్వయుజము   .....    సెప్టెంబర్ / అక్టోబరు -   శరద్రుతువు          - వెన్నెల కాస్తుంది. రాత్రులు ఆహ్లాదం.   
౮. కార్తీకము           .....    అక్టోబర్ / నవంబరు
౯. మార్గశిరము       .....    డిసెంబరు / జనవరి  -   హేమంతఋతువు - చలి. మంచు కురుస్తుంది.     
౧౦.పుష్యమి           .....    జనవరి / ఫిబ్రవరి 
౧౧.మాఘము        .....    జనవరి / ఫిబ్రవరి     -    శిశిరఋతువు     -  చెట్ల ఆకులు రాలును.
౧౨.ఫాల్గుణం          .....   ఫిబ్రవరి / మార్చి
 
తెలుగు వారాలు  వాటి  ఆవిర్భావ విశేషాలు : ( Names of  Telugu Weeks and details how the names came into existence) :
1.   ఆది వారం     :    ఆదిత్యుని (సూర్యుని) (రవి) పేరున ఏర్పడిన రోజు.  దీనిని ఆదిత్యవారం అనేవారు.అదే ఆదివారంగా మారింది. 
2.  సోమవారం      :   సో ముని ( చంద్రుని)  పేరున ఏర్పడిన రోజు ఇది. ఆంగ్లములో చంద్రుణ్ణి 'మూన్' అంటారు. 
 'మూన్ డే ' కాస్తా కాలక్రమేణా  'మండే' అయింది. 
3.  మంగళ వారం  :   కుజ గ్రహం (మంగళ/మార్స్ ) పేరున ఏర్పడిన రోజు  ఇది.
4.  బుధవారం       :    బుధ గ్రహం ( మెర్క్యురి) పేరున ఏర్పడిన  రోజు ఇది.
5.  గురు వారం      :   గురుగ్రహం ( జూపిటర్) పేరున ఏర్పడిన రోజు ఇది.
6.  శుక్రవారం         :   శుక్ర గ్రహం  (వీనస్) పేరున ఏర్పడిన  వారం ఇది.
7.  శనివారం          :   శని గ్రహం  ( సేటర్న్ ) పేరున ఏర్పడిన వారం ఇది. 

1 వ్యాఖ్య: