లేబుళ్లు

20, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

'కుంభ' కోణం

                                       
                                                      'కుంభ' కోణం ( కుంబకోణాల  గ్రాఫ్) 

                                                       రచన : కేశిరాజు వెంకట వరదయ్య
                                                                                                 
మన్యంలో మాన్యాల్నే కాదు
తంతి తరంగాల 'తరాలనే'  కాదు
రాక్షసి బొగ్గునీ  బొక్కేస్తునారు!
'బ్రేవ్' మని తేన్చేస్తున్నారు!
ఎవరా అని వెదికితే
ఆచూకీ ఉండదు
ఆనవాలసలే దొరకదు!
ఒకటా రెండా
ఒకదానివెనక  ఇంకొకటి
ఒకదాన్నిమించినదొకటి!
పిచ్చిజనం
మరిచిపోతారులే !
బోరుకోట్టి
'బోఫోర్స్' నే  మరిచిపోలే ?
అలాగే వీటినీ మరిచిపోతారు
కంగారు లేదు
అసలు సమస్యను'కంగాళీ' చేస్తే పోలే?
అయినా అది వాళ్లకు  చెప్పాలా ?
వారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్యేగా!

*  *   *   *   *   *   *

రచన : కేశిరాజు  వెంకట  వరదయ్య
మొబైల్ నం. 9849118254

     

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి